ยาสมุนไพรกับการรักษาโรค

ทำไมถึงต้องยาสมุนไพร

ทำไมต้องใช้ยาสมุนไพร กับการรักษาโรค เหตุผลดังนี้ :-

1.สมุนไพรรักษาสมดุลร่างกาย ประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ

2.บำรุง ฟื้นฟู ซ่อมแซม เสริมสร้าง ทุกเซลล์ภายในร่างกาย

3.กระตุ้นให้ร่างกายเยียวยาตัวเองได้ ป้องกันการเกิดโรคซ้ำซ้อน

4.ช่วยขับล้างสารพิษที่ตกค้างในร่างกาย

5.สมุนไพรช่วยรักษาและ แก้ไขต้นเหตุของโรค

งานวิจัยกับสมุนไพรครบวงจร

โดย ภญ. รศ. ดร. มยุรี ตันติสิระ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายการวิทยุจุฬาฯ คลินิก101.5 ออกอากาศวันศุกร์ที ่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

ในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่การใช้สมุนไพรได้รับความสนใจสูงไม่เฉพาะแต่ประเทศที่มีประวัติศาสตร์ของการใช้ยาเหล่านี้มาอย่างสืบเนื่องและช้านาน เช่น จีนและอินเดีย หรือในบางส่วนของโลกที่ยาแผนปัจจุบัน ยังเป็นสิ่งที่แพงหรือไม่สามารถจะเข้าถึงได้โดยง่ายเท่านั้น หากแต่กระแสความนิยมสมุนไพรได้เกิดขึ้นในประเทศที่ร่ำรวยและมีการพัฒนายาแผนปัจจุบันมาช้านานเช่น สหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรปเป็นอย่างสูงด้วยเช่นกัน ในบางกลุ่มของประเทศเหล่านี้ สมุนไพรจะถูกจัดเป็นยาใน Alternative medicine (การแพทย์ทางเลือก) ซึ่งก็จะมีการควบคุมดูแลสรรพคุณและความปลอดภัยในลักษณะของยา แต่จะมีข้อกำหนดแตกต่างไปจากยาแผนปัจจุบัน อย่างไรก็ตามในบางประเทศ  สหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์กลุ่มสมุนไพรจะถูกจำหน่ายในลักษณะของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสามารถทำได้ง่ายกว่าการที่จะจดทะเบียนเป็นยาซึ่งจะต้องมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันทั้งสรรพคุณและความปลอดภัย ทำให้การใช้สมุนไพรขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว และในบางครั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ก่อปัญหาเมื่อใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันดังนั้นจึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานสำหรับควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยตรงขึ้นมาใน สหรัฐอเมริกาเมื่อไม่นานมานี้

สำหรับประเทศไทยซึ่งมีประวัติศาสตร์การใช้สมุนไพรมาช้านาน ยาสมุนไพรในระดับที่มีการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมจะต้องมีการขึ้นทะเบียนต่อกระทรวงสาธารณสุขเป็นยาแผนโบราณ โดยให้อ้างอิงสูตรและสรรพคุณตามตำรายาไทยที่กำหนด ไม่ต้องอาศัยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายืนยันสรรพคุณหรือความปลอดภัยเหมือนกับยาแผนปัจจุบันแต่อย่างใด ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้ผ่านการพิสูจน์ของกาลเวลามานานแล้ว อย่างไรก็ตามเนื่องจากยาแผนโบราณหรือที่จะขอเรียกว่ายาแผนไทยเหล่านี้เป็นยาที่ประกอบด้วยสมุนไพรหลายชนิด และสมุนไพรหนึ่งชนิดก็จะมีสรรพคุณ ในการบรรเทาอาการ หรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บได้หลายอย่าง ทำให้ยากแก่การที่จะพิสูจน์สรรพคุณหรือคิดค้นสูตรตำรับยาใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมา ประกอบกับการเข้าถึงยาและการแพทย์แผนปัจจุบันเป็นไปได้โดยไม่ลำบาก ทำให้การพัฒนาของยาแผนไทยได้หยุดชะงักไปเป็นเวลานาน จวบจนกระทั่งกระแสโลกาภิวัฒน์ของการแพทย์ทางเลือกที่เกิดขึ้นในทศวรรษที่ผ่านมานี้

ผลการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาการศึกษาในสัตว์ทดลองหรือในหลอดทดลองพบว่า สารสกัดหรือสาระสำคัญ เช่น ของขมิ้นชันมีฤทธิ์ทางยาที่สำคัญ

1. ฤทธิ์ขับน้ำดี กระตุ้นการขับน้ำดีทำให้การย่อยอาหารดีขึ้นช่วยบรรเทาอาการจุกเสียด

2. ฤทธิ์ลดการบีบตัวของลำไส้

3. ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร

4. ฤทธิ์ลดการอักเสบ

5. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและ antioxidant activity ของสารกลุ่มเคอร์คูมินนอยด์

ุ6. ฤทธิ์ต้านเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคกลาก

6. ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์และต้านการเกิดมะเร็งจากการได้รับสารก่อมะเร็งที่กระตุ้นให้เกิดมะเร็งในอวัยวะต่าง ๆ

7. ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย

 

ประสิทธิผลในการรักษาโรคจากรายงานวิจัยทางคลินิก

1.บรรเทาอาการแน่นจุกเสียด และโรคแผลในกระเพาะอาหาร มีอาการท้องอืด ท้องเฟ้อเป็นเวลา 7 วัน พบว่า จำนวนผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นหรือหายเท่ากับ 87 % ในกลุ่มขมิ้นชันและ 83 % ในกลุ่มที่ได้รับยาขับลม – จากการทดลองให้ขมิ้นชัน 600 มิลิกรม วันละ 5 ครั้งในผู้ป่วย 25 รายที่มีแผลในทางเดินอาหารพบว่า 12 ราย (48%) แผลหายใน 4 สัปดาห์ และ 18 ราย (76%) แผลหายใน 12 สัปดาห์

2.ใช้รักษาแผล จากการทดลองใช้ขมิ้นชันลดการอักเสบของแผลภายหลังผ่าตัดพบว่าได้ผลใกล้เคียงกับยาเฟนนิลบิวตาโซน

3.ลดอาการอักเสบ ทดลองให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์อาการขัดตึงตามข้อตอนเช้าลดลง เดินได้นานขึ้นและการบวมตามข้อลดลง

4.ฤทธิ์ oxidative stress ในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย เมื่อให้เคอร์คูมิน 500 มิลลิกรัม/วัน ติดต่อกัน 3 เดือน 5. ฤทธิ์รักษาสิว ผงขมิ้นชันทาหัวสิว ทำให้สิวยุบและหายเร็ว

สมุนไพรขมิ้นชัน ล้างสารพิษในร่างกาย ล้างลำไส้จุดเด่นเรื่องลดอาการอักเสบเคลือบแผลภายในภายนอกจุดเด่นเรื่องกำจัดกลิ่นเหม็นในร่างกาย 7 วันกลิ่นจางหาย

ขมิ้นชัน ไม่เหมือนใครเป็นสูตรดั้งเดิมโบราณสมัยต้นตระกูล ในแคปซูลมีส่วนผสมของสมุนไพรชนิดอื่นอีก หลายตัวเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพให้มากขึ้นจึงมีฤทธิ์เห็นผลชัดเจนไม่เหมือนขมิ้นชันทั่วไปทดลองกับผู้ใช้ก่อน ออกจำหน่ายกว่า หลายพันคน พร้อมทั้งทางการแพทย์ให้การยอมรับ ขึ้นทะเบียนรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข มีฤทธิ์ถูกต้องตรงตามข้อมูลวิจัยอย่างชัดเจน

Scridb filter

ล้างสารพิษในตับ

You might also likeclose